Privacy policy

Privacy Policy

Het gebruiken van informatie voor het gebruik van en de toegang tot deze Website wordt beheerst door ons Privacy Beleid dat we van tijd tot tijd kunnen aanpassen.  

Het gebruik van gegevens via deze Website is uiterst beperkt. Het verwerken van gegevens door Menarini is immers beperkt tot statistische doeleinden, waarbij telematische, digitale en manuele hulpmiddelen gebruikt worden indien dit vereist is om de veiligheid van gegevens te waarborgen,  bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te tellen of om te zien welke onderdelen van deze Website het meest gebruikt worden. Dit zal ons toestaan om de informatie op deze Website te verbeteren.

De verwerkte gegevens zijn beperkt tot uw IP adres, de bezochte pagina’s en het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van uw bezoek, uw locatie en dergelijke. De verkregen gegevens zullen bijgehouden worden door Menarini en andere vennootschappen van de Menarini groep en zullen niet overgedragen worden aan derden.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

In dit kader stemt de gebruiker in met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door Menarini  Benelux SA/NV, met maatschappelijke zetel te Belgicastraat 4, 1930 Zaventem (België) en e-mail adres: webmaster@pe.be, in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd op 11 december 1998 om Richtlijn 95/46/EC te implementeren) en de uitvoeringsbesluiten van deze wet. 

lucifers