Brief van de ESSM

Het is duidelijk dat het bewustzijn rond vroegtijdige zaadlozing bevorderd moet worden. Vele getroffen patiënten/koppels lijden namelijk in stilte.

Het idee rond ‘Not just a moment’ vloeide voort uit dit uiterst heldere en simpele feit.
Vroegtijdige zaadlozing (ook wel premature ejaculatie of PE genoemd) is de meest voorkomende seksuele stoornis bij mannen jonger dan 60. Als we uitgaan van de DSM-IV definitie heeft 1 op de 5 mannen te kampen met PE – en toch is het een van de meest ondergediagnosticeerde en onderbehandelde mannelijke aandoeningen.
Miljoenen mannen en hun seksuele partners worden met dit probleem geconfronteerd en moeten daarnaast ook zien om te gaan met de frustratie die het binnen hun seksleven en de relatie op zich veroorzaakt. Omdat PE-patiënten totaal afhankelijk zijn van de situatie en niet weten hoe ermee om te gaan, duiken er vaak gevoelens van schaamte, verlegenheid of stress op. Dit zorgt ervoor dat ze, in plaats van actief professionele/medische hulp in te roepen, een bezoek aan de dokter vermijden en doen alsof het probleem simpelweg niet bestaat, of onprofessionele ondersteuning zoeken in seksshops.
Iemand die er zich niet van bewust is dat vroegtijdige zaadlozing een medisch probleem is en niet weet dat er doeltreffende oplossingen bestaan, zal ook niet snel geneigd zijn om een beroep te doen op een arts. Mannen die lijden aan PE mislopen dus vaak de mogelijkheid om de kwaliteit van hun seksleven te verbeteren en de gezonde en bevredigende relatie te krijgen die ze verdienen.

We weten al heel wat meer over vroegtijdige zaadlozing dan tien jaar geleden. Intussen beschikken we ook over de juiste tools en oplossingen om het seksleven van koppels die geconfronteerd worden met PE aanzienlijk te verbeteren. Heel wat artsen zijn tegenwoordig vertrouwd met het concept van vroegtijdige zaadlozing en weten wat de patiënten nodig hebben. We zijn ons meer bewust van de moeilijkheden waar patiënten mee te kampen hebben en kennen hun behoeften. Bovendien hebben we het grote voordeel dat we hen oplossingen op maat kunnen aanreiken.

Toch moeten we het bewustzijn met betrekking tot de impact van vroegtijdige zaadlozing op de relatie en de levenskwaliteit van de patiënten/koppels dringend nog verhogen. Representatieve onderzoeken hebben aangetoond dat slechts 9 % van de mannen die aan PE lijden een arts bezoekt en medische hulp inroept. Deze ontmoedigende cijfers bewijzen dat momenteel nog te veel mannen en koppels denken dat vroegtijdige zaadlozing geen medische aandoening is, of dat ze er zich niet bewust van zijn dat er passende oplossingen bestaan.

Wij, het medische en publieke netwerk, hebben als taak om die mensen aan te zetten tot het inwinnen van professioneel advies.
Dit is precies wat Not just a moment beoogt door onderstaande eenvoudige doch cruciale boodschappen aan zo veel mogelijk PE-patiënten en hun partners verkondigen:

  • Wees niet beschaamd, je bent niet alleen, 1 op de 5 mannen heeft te kampen met vroegtijdige zaadlozing.

  • Negeer of ontken je probleem niet, maar neem actie. Jij en je partner hebben recht op een beter seksleven. Onthoud dat vroegtijdige zaadlozing met succes kan worden behandeld.

  • Wees niet verlegen om met je arts over je probleem te praten: het is een medische aandoening die moet worden aangepakt als jij (of je partner) eronder lijdt. Er bestaan oplossingen die je levenskwaliteit en je seksuele relatie aanzienlijk kunnen verbeteren.

lucifers